Bluegardens policy för skydd av personuppgifter

I den här förklaringen upplyser vi om hantering och skydd av dina personuppgifter när du använder våra webbplatser.

Den här policyn för skydd av personuppgifter gäller för nyttjandet av Bluegardens webbsidor, nyhetsbrev, anmälan till seminarier eller kurser, telefonsamtal, köp av tjänster genom sidan och liknande.

Bluegarden som datahanterare
Bluegarden behandlar även uppgifter om våra kunders anställda och andra uppgifter åt våra kunder. Den här policyn täcker inte Bluegardens hantering av personuppgifter åt våra kunder. Hantering av personuppgifter sker enligt avtal och tillhörande datahanteringsavtal mellan Bluegarden och Bluegardens kunder.

Hur Bluegarden samlar in och använder personuppgifter
De personuppgifter som Bluegarden samlar in kan till exempel innefatta ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din företagsadress och tillhörande kontaktupplysningar. Därutöver registreras uppgifter om login när login används för att få tillgång till Bluegardens produkter.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev eller anmäler dig till seminarier eller kurser använder vi din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev och nödvändiga upplysningar. Ditt samtycke till att mottaga nyhetsbrevet kan dras tillbaka närsomhelst genom att klicka på länken för avanmälan som finns i alla nyhetsbrev. Upplysningar om login används till statistik och i säkerhetssyfte.

Hemsidan innehåller funktionalitet för att samla in statiska data om användandet av hemsidan. De uppgifterna används till att förbättra användarupplevelsen.

Därutöver används cookies. Några av dem samlar in IP-adresser. En översikt över cookies finns längre ner på den här sidan.

Användandet av underleverantörer
I den utsträckning Bluegarden använder underleverantörer med tillgång till personuppgifter, t.ex. för att driva eller underhålla hemsidan, har Bluegarden ingått ett datahanteringsavtal med underleverantörer som försäkrar att personuppgifter hanteras i överensstämmelse med persondatalagen och Bluegardens riktlinjer.

Hur vi skyddar dina uppgifter
Bluegarden har antagit interna regler om informationssäkerhet, som innefattar instruktioner om åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att gå förlorade eller att bli ändrade, mot obehörig publicering och mot att ovidkommande får tillgång till dem. Vi förvarar personuppgifter på servrar med begränsad åtkomst som placerats i kontrollerade faciliteter och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande när de inte används längre.

Dina rättigheter
Du har rätt att bli upplyst om vilka personuppgifter Bluegarden hanterar om dig.

Om det visar sig att de uppgifter som hanteras om dig är oriktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att informationen korrigeras eller raderas.

Du kan närsomhelst invända mot att uppgifter om dig blir föremål för behandling. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke till behandling närsomhelst.

Du har möjlighet att invända mot hanteringen av dina personuppgifter. Klagomål skickas till Datainspektionen.

Dataansvarig och kontaktupplysningar
Bluegarden AB
Ringvägen 100
118 60 Stockholm

Förfrågningar vidrörande Bluegardens hantering av personuppgifter kan ställas till: persondata@bluegarden.com

Cookies

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Cookie-deklaration uppdaterades senast 2017-09-16:

Nödvändig (3)

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.
Namn Utfärdare Ändamål Upphör
ASP.NET_SessionId bluegarden.dk Maintains user state across page requests Session
BIGipServer# bluegarden.dk Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. Session
CookieConsent bluegarden.dk Stores the user's cookie consent state for the current domain 13 månader

Inställningar (1)

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.
Namn Utfärdare Ändamål Upphör
uid adform.net Unique user ID that recognizes the user on returning visits 2 månader

Statistik (6)

Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.
Namn Utfärdare Ändamål Upphör
_ga bluegarden.dk Used by Google to distinguish unique users 2 år
_gat bluegarden.dk Used by Google Analytics to throttle request rate Session
_gid bluegarden.dk Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen Session
p.gif typekit.net Oklassificerade Session
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE bluegarden.dk Collects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. 10 år
v.gif visualwebsiteoptimizer.com Oklassificerade Session

Marknadsföring (23)

Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer.
Namn Utfärdare Ändamål Upphör
_hjIncludedInSample bluegarden.dk Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder. Session
0 adform.net Oklassificerade Session
ads/ga-audiences google.com Oklassificerade Session
ads/user-lists/# google.com Oklassificerade Session
anj adnxs.com Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 3 månader
bcookie linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 år
BizoData ads.linkedin.com Oklassificerade 6 månader
BizoID ads.linkedin.com Oklassificerade 6 månader
BizoUserMatchHistory ads.linkedin.com Oklassificerade 6 månader
bounce adnxs.com Oklassificerade Session
bscookie linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 år
cid adform.net Optimises ad display based on the user's movement combined and various advertiser bids for displaying user ads. 2 månader
id mookie1.com Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 1 år
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 år
lidc linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. Session
m/1640 ads.linkedin.com Oklassificerade Session
mdata mookie1.com Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 1 år
pixel doubleclick.net Oklassificerade Session
seg adnxs.com Oklassificerade Session
sess adnxs.com Used to check if the user's browser supports cookies. Session
t/v2/activity mookie1.com Oklassificerade Session
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user's browser supports cookies. Session
uuid2 adnxs.com Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 3 månader

Oklassificerade (13)

Oklassificerade cookies är cookies som håller på att klassificeras tillsammans med utfärdarna av enskilda cookies.
Namn Utfärdare Ändamål Upphör
_bizo_bzid bluegarden.dk Oklassificerade Session
_bizo_cksm bluegarden.dk Oklassificerade Session
_bizo_np_stats bluegarden.dk Oklassificerade Session
_le_id.55798d32e4b0c4c51678ab1b.2f60 bluegarden.dk Oklassificerade 2 år
_le_id.55798d32e4b0c4c51678ab1b.bd47 bluegarden.dk Oklassificerade 2 år
_le_ref.55798d32e4b0c4c51678ab1b.bd47 bluegarden.dk Oklassificerade 6 månader
_le_ses.55798d32e4b0c4c51678ab1b.2f60 bluegarden.dk Oklassificerade Session
_le_ses.55798d32e4b0c4c51678ab1b.bd47 bluegarden.dk Oklassificerade Session
_le_v_aid.55798d32e4b0c4c51678ab1b.2f60 bluegarden.dk Oklassificerade 1 år
_le_v_aid.55798d32e4b0c4c51678ab1b.bd47 bluegarden.dk Oklassificerade 1 år
_vwo_uuid_v2 bluegarden.dk Oklassificerade 1 år
kireki_adfTotalTimeOnBluegarden bluegarden.dk Oklassificerade Session
RMsessionStorage30s bluegarden.dk Oklassificerade Session

Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.bluegarden.se