Vi har ett mål: Bäst på lön och HR!

I en värld där alla som arbetar förväntas göra mer, ska vi se till det i alla fall blir enklare! Bluegarden har utvecklat lönesystem och HR-lösningar i över 30 år. Våra lösningar säkerställer 16 miljoner löneutbetalningar per år. Det får inte bli fel och det ska vara enkelt.

Vi lovar våra kunder effektiva lösningar och våra kundlöften förpliktigar!

Att medarbetarna är organisationens viktigaste resurs är en ledstjärna i de flesta verksamheter. Samtidigt ökar konkurrensen på marknaden och interna supportfunktioner trimmas. Mer jobb med mindre resurser är ofta konsekvensen. Bluegardens mål är att göra lösningar som är enkla och användarvänliga och samtidigt effektiva så att tid och energi kan läggas på kärnverksamheten.

Krävande kunder och kompetenta medarbetare är vår livsnerv!

Våra kunder ska alltid ha en bra upplevelse i kontakterna med oss. Det gäller oavsett om kontakten sker via våra lösningar eller direkt med våra medarbetare. Och våra medarbetare ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö där våra värderingar ligger som en solid grund för vår företagskultur.

Välkommen till Bluegarden!

Våra hjärtan slår för kvalitet och miljö

Kvalitet

Eftersom vår affärsidé är att utveckla, effektivisera och förenkla våra kunders HR- och löneprocesser är det självklart för oss att arbeta med ett kvalitetsledningssystem för ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse.  
 
Bluegarden är kvalitetscertifierad i enlighet med ISO 9001. 

Miljö

Vårt fokus på ständiga förbättringar gäller även verksamhetens miljöpåverkan. Genom vårt miljöledningssystem arbetar vi aktivt för att minska vår påverkan på miljön. 
  

Bluegarden är miljöcertifierat i enlighet med ISO14001.

Ladda ner vår kvalitets- och miljöpolicy (PDF) -->

Auktoriserade Lönekonsulter

Bluegarden erbjuder kvalificerade lönetjänster och har flertalet Auktoriserade Lönekonsulter med certifikat utfärdat av SRF.

Ledningen för Bluegarden i Sverige

Ellen Furu
Ellen Furru
Managing Director
Roger Karlsson
Roger Karlsson
Acting Director of Sales and Marketing
Inger Söderström
Inger Söderström
CFO
Charlott Sandström
Charlott Sandström
HR Manager
           
Pär Jönsson
Pär Jönsson
Vice President Solutions
Eva Carlsson
Quality Manager

Utvecklingen från 1979 till idag

Bluegarden är en koncern med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Företaget vilar på gedigen grund med kunskap och många års erfarenhet av systemstöd för HR- och löneprocesser.


1979

Respektive land har sin historia i tre olika bolag. I Sverige finns kärnan från småländska PA-konsult AB som startades 1979. I Norge finns grunden i Statens Driftssentral for Databehandling som startades 1972. Och i Danmark det danska bolaget Multidata som arbetat med lön sedan 1968.

2007

År 2007 förvärvade Multidata Bluegarden i Sverige och Norge av private-equity bolaget Ratos. Fem år senare, i september 2012, bytte även Multidata namn till Bluegarden som nu är namnet på koncernen. 

2015

2015 övertar den internationella investeringsfonden, Marlin Equity Partners, 100 procent av aktiekapitalet i Bluegarden-koncernen. Ägarbytet gör det möjligt för Bluegarden att accelerera investeringarna i verksamhetens produkter och tjänster och därmed öka värdet för kunderna.

Tillsammans hanterar Bluegarden löner till 20 procent av Skandinaviens samtliga löntagare, totalt 2,3 miljoner personer. Bolaget har ca 600 anställda.

Under Aktuellt håller vi dig uppdaterad om händelser i Bluegarden samt frågor som rör löner, personal och HR.

Aktuella artiklar

Kommunikation och press

Vill du ha mer information om Bluegarden i Sverige?

Kontakta gärna vår Marknadschef Roger Karlsson på e-post eller telefon 0768-304025.

Bluegardens logotype

Bluegardens logotype får inte ändras i färg eller form (men vi tillåter proportionell storleksförändring). Vår logotype får inte kompletteras med andra grafiska element eller payoff. Om du inte är helt säker på användningen, kontakta vår marknadschef. 

Bluegardens logotype i EPS-format

Bluegardens logotype i JPG-format