Outsourcing för stora företag

Lön och personalhantering kräver fokus, spetskompetens och
framför allt dedikerade resurser för att undvika sårbarhet. 

Vi kan hjälpa dig.

  • Frigör tid för affärskritiska uppgifter

  • Minska personberoendet 

  • Låt experter ta hand om HR och lön 

Få tid till det som är viktigt

Saknar ni tid för att arbeta med många av de viktiga HR-momenten? Låt Bluegarden ta över löneadministrationen fokusera på er kärnverksamhet. Vi hanterar hela jobbet från förbehandling till löneräkning, kontroll och utbetalning av lönerna. Genom att låta Bluegarden ta hand om vardagliga administrativa rutiner och processer frigörs tid, som i stället kan läggas på strategisk HR och verksamhetsstyrning.

Fokusera på strategi och utveckling

Låt oss sköta det vi är bäst på, så kan ni fokusera på att få er verksamhet att blomma. Att vi använder våra egna system innebär också att vi kan garantera en mycket hög driftsäkerhet. Vi är en outsourcingpartner som besitter högsta kompetens genom hela kedjan. Det ger trygghet och säkerhet i vardagen.

Flexibel lösning

HR- och löneadministration är våra kärnområden och vi erbjuder skalbara lösningar som anpassas till behoven i ditt företag. Du kan välja att lägga ut hela eller delar av din lön och personaladministration. Det handlar om att hitta en lösning som passar just dina behov och tillför värde till ditt företag.

Hämta mer information

Vår broschyr ger dig underlag för att fatta rätt beslut om de möjligheter och fördelar ditt företag kan få genom att lägga ut hela eller delar av er HR- och löneadministration. Det kommer också att ge dig inspiration och påvisa möjligheterna med att utmana era nuvarande lösningar.

 Läs vår broschyr