HR-plus. Ett HRM-system att växa med.

Förenklar administrationen, ökar effektiviteten, frigör resurser - och hjälper er att utveckla medarbetarna för att behålla och stärka konkurrenskraften.
Skalbart och flexibelt

Är du orolig över att sitta fast i en för liten eller stor lösning om din verksamhet förändras? 

HR-plus är flexibelt och kan enkelt anpassas – det är bara att lägga till eller ta bort funktioner.

 Läs vår broschyr

Löneadministration

Vår funktion för löneadministration bygger på avancerad webbaserad självservice för både medarbetare och chefer.

 • Lön
 • Lönerevision
 • Lönekartläggning
 • Personalbudget
 • Resa
HR-administration

HR-plus stöttar från anställning till avslut. Information och historik samlas i den anställdes personmapp, lättillgängligt för chefer och medarbetaren själv.

 • Anställning
 • Personmapp
 • Organisation
 • LAS
 • Sjuk/rehab

Tid och bemanning

Du får en mängd möjligheter att hantera tid, frånvaro, schemaläggning och bemanning – och medarbetarna kan sköta en del av hanteringen själva, via webben.

 • Tidrapportering
 • BemanningTalent management

HR-plus hjälper er att bryta ner de strategiska planerna till konkreta insatser för att behålla och utveckla kompetensen i organisationen. 

 • Rekrytering
 • Medarbetarsamtal
 • Kompetens
 • Utbildningsadministration
 • Karriär- och ersättarplanering

Vill du veta mer om möjligheterna med HR-plus?

Ring en säljare, du når oss via vår växel: 08-685 18 00

Samhall – Europas mest hållbara företag

Samhall producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat företag kommer i närheten av. Varje månad ska 23 000 Samhall-anställda på 200 orter få rätt lön i rätt tid. 

Bluegarden lyssnar, följer upp och
har förståelse för vår verksamhet. 


Läs mer om hur Samhall använder Bluegarden