Ladda ned guiden "Offentlig upphandling av lön- och HR-system"

Dags att förnya ert HR- och lönesystem?

Bluegarden har tidigare gett ut en guide om upphandling av lön- och HR-system i privat sektor. Vi lade snart märke till att guiden även användes av många inom offentlig sektor – av kommuner, landsting och myndigheter. Upphandlingsprocessen i offentlig och privat sektor liknar varandra på många sätt. Men lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer speciella krav. Vi vill med denna guide dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper som leverantör av lön- och HR-system för den offentliga marknaden.

Bluegarden Guide - Offentlig upphandling