"Det måste bli rätt och det måste vara effektivt"

Arton tusen löner. Fyra hundra chefer och lika många verksamheter från Umeå till Malmö. Attendo ställer höga krav på HR- och personaladministration.

”HR-plus gör det möjligt att möta många olika krav"

 

Det säger Rosie Carlberg som är administrativ chef på Attendo, som är en av flera bolag inom vård och omsorg som valt HR-plus.

Attendo RosieAnvändarvänlighet, kvalitet och flexibilitet är avgörande, berättar Rosie.
– Upphandlingar styr vilka verksamheter vi tar över och vi måste snabbt hantera förändringar.
Det gäller att det är lätt att göra rätt. Kvalitet är viktigt – vi måste få ut rätt löner i rätt tid.
Flexibilitet är också viktigt eftersom vi har så vitt skilda verksamheter – HR-plus gör det möjligt att möta många olika krav.

”Utan HR-plus hade det inte gått.”

Vilka funktioner i lösningen är primära för er idag?
– Lön är kärnan. Det måste bli rätt och det måste vara effektivt. Vi kan lita på HR-plus. Resa har gjort att vi kan skrota den manuella hanteringen av reseräkningar. Nu har vi infört digitala kvitton – det underlättar!

– Anställning är också en viktig funktion. Tidigare var det manuellt  och i värsta fall tog ett anställningsärende månader.  Idag är hanteringen automatiserad och det kan ske på en dag – med bättre kvalitet! – Lönerevision är avgörande. Tusentals nya löner ska sättas och 400 chefer ska göra rätt. Utan HR-plus hade det inte gått, säger Rosie.

”Vi vill införa fler funktioner för mobilen”

Ser ni några utvecklingsmöjligheter med lösningen?
– Vi vill gärna införa fler funktioner för mobilen eftersom organisationen är spridd och medarbetarna är rörliga under arbetsdagen. Dessutom vill vi komma igång med HR-delarna.

”Bluegarden lyssnar på oss.”

Vilka fördelar ser du med Bluegarden som leverantör?
– Bluegarden lyssnar på oss. De bjuder in oss till kundträffar, agerar proaktivt och låter oss vara med i
utvecklingen. Dessutom är Bluegarden en etablerad leverantör med resurser, kunskap och erfarenhet,
avslutar Rosie.

 

Läs mer om Bluegarden HRM i Privat sektor

Attendo - Ett av Sveriges ledande omsorgsföretag

  • Arbetar med äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.
  • Hanterar 12 000 löner.
  • Har 400 verksamheter – och lika många chefer.
  • Spridd organisation med verksamheter från Umeå till Ystad.
  • Använder följande moduler i HR-plus: Lön, Lönerevision, Reseräkning, Anställning, LAS, Påminnelsefunktion.