Bluegarden vann upphandlingen för nytt HR- och lönesystem i Skövde, Grästorp och Tibro kommun

Mitt på västgötaslätten med platåberget Billingen som fond ligger Skövde. Kommunen fungerar som administrativ centralort och bland annat är lönehanteringen, som producerar ca 8000 lönespecifikationer per månad för Skövde, Grästorp och Tibro kommun samt ett antal kommunala bolag, placerad här. Efter noggrann upphandlingsprocess för sin HR- och löneadministration vann Bluegarden med personalsystemet HR-plus samt Medvind för schema och bemanning.

Maria Hägg är projektledare i Skövde kommun: - Vi gjorde ett noggrant upphandlingsunderlag där vi bland annat beskrev våra effektmål med nytt system. Vi vill att alla användare i organisationen ska ha enkel tillgång till HR-information. HR-verktygen ska vara cheferna nära till hands och ge ett dagligt stöd. Med Bluegardens lösning får vi en HR-portal som samlar anställningar, beslutsunderlag, statistik, personaladministration och ärenden på en gemensam sida. Dessutom vill vi öka graden av automatisering både i processerna och mellan de olika verksamhetssystem vi har idag, HR-plus kommer därför att integreras i en miljö med många olika för- och eftersystem.

Bluegarden vann affären mycket på grund av den funktionalitet som finns i HR-plus, säger Daniel Strandberg, löne- och avtalschef i Skövde kommun. Vi ser också att Bluegarden har en lång erfarenhet och bred kompetens inom HR- och löneområdet och vi har därför en förväntan att Bluegarden kan ge oss råd och visa på möjligheter hur man nyttjar en modern HR-lösning på bästa sätt, fortsätter Daniel. Nu väntar ett intensivt år av införande av det nya HR-systemet med allt vad det innebär för oss både Löneenheten och HR-enheten samt för övriga medarbetare i kommunerna. Projektet genomförs under året och kommunernas löner förväntas betalas ut från det nya systemet i april 2016.

Patrick Lyllos arbetar som säljansvarig för  offentlig sektor på Bluegarden. Han säger: - Jag känner glädje och stolthet över att Bluegarden i stenhård konkurrens med andra leverantörer vunnit denna affär. Vi brinner allihop för lön och HR, och att Skövde tillsammans med Grästorp och Tibro valt vårt HR-system HR-Plus 8 är dessutom ett kvitto på att kommunernas medarbetare, chefer, HR-konsulter, lönekonsulter gillar det de ser. Nu startar vårt gemensamma projekt och vi ska göra allt för att stödja kommunernas målsättning med effektivare HR-processer och mer tillgänglig HR-information. 

För mer information kontakta gärna:

Daniel Strandberg, Löne- och avtalschef i Skövde kommun, epost: daniel.strandberg@skovde.se, telefon 0500-498249

Maria Hägg, Projektledare Skövde kommun, epost: maria.hagg@skovde.se, telefon 0500-498261

Patrick Lyllos, Säljansvarig Offentlig Sektor för Bluegarden, epost: paan@bluegarden.com, telefon: 08 685 1802

Roger Karlsson, Informations- och marknadschef, Bluegarden, epost: roka@bluegarden.com, telefon: 0768 30 40 25

Skövde kommun
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända och har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Avdelningen för arbetsgivarfrågor består av två enheter; HR-enhet och Löneenhet. Löneenheten utbetalar ca 8000 löner per månad till medarbetare i Skövde kommun, Tibro kommun och Grästorps kommun och administrerar även löneutbetalningar till flertalet av Skövdes kommunala bolag och kommunalförbund samt utbetalningar till t ex förtroendevalda och uppdragstagare. 

Läs även mer på www.skovde.se, www.grastorp.se och www.tibro.se

Bluegarden
Bluegarden erbjuder helhetslösningar inom HR och lön. Bluegarden hjälper sina kunder att förenkla och effektivisera löne- och HR-processerna med hjälp av systemstöd och tjänster. Företagets vision är att vara Skandinaviens ledande leverantör av lösningar för HR- och lön och missionen är att underlätta kundernas vardag genom att förenkla deras hantering av löne- och HR administration. Bluegarden hanterar löner till 20 procent av Skandinaviens löntagare och har ca 600 anställda Sverige, Norge och Danmark.