Kommun-Sverige vill kunna erbjuda alla anställda heltid.  Falun har kommit längst.

Falu kommun har kommit längst i landet med att erbjuda heltid till alla anställda. Många andra kommuner eftersträvar just detta mål; att kunna erbjuda sina medarbetare heltidsarbete. För att klara att leva upp till det som arbetsgivare, krävs administrativa stödsystem som är så flexibla att kostnaderna inte skenar iväg.

Inger Klangerbro - chef ledningsförvaltningen Falu kommunDet är allmänt känt att det är svårt att klara sig på sin lön om man arbetar 75-80 procent av en heltid. Allt fler kommuner satsar därför på att kunna erbjuda sina tillsvidareanställda heltidsanställningar.

- Falu kommun har kommit längst i landet med att erbjuda heltid till alla anställda. För att kunna göra det måste vi ha stödsystem, så att administrationen inte blir för betungande, säger Inger Klangebo, chef för ledningsförvaltningen på Falu kommun.

”Bluegarden var den enda leverantören som levde upp till kraven”

Falu och Säters kommuner har genomfört ett gemensamt projekt där de skannat marknaden efter lämpliga lösningar. Deras slutsats blev att Bluegarden var den enda löne- och bemanningssystemsleverantör som levde upp till kraven på funktionalitet och flexibilitet.

”Ambitionen är att bli de bästa kommunerna ifråga om HR-processer”

- Ambitionen är att Falu och Säters kommuner tillsammans med en partner som Bluegarden, ska bli de bästa kommunerna ifråga om HR-processer och tillgänglighet av användarvänliga system, säger Inger Klangebo och bjuder systemleverantörerna att följa med på förändringsresan. Projektet kommer förhoppningsvis att inspirera andra kommuner att våga göra verklighet av utmaningen att erbjuda alla tillsvidareanställda en möjlighet att få jobba heltid.

Läs vidare hur Falu kommun effektiviserar sitt HR-arbete

Läs mer om Bluegarden HRM i OFFENTLIG sektor

Fakta om samarbetet mellan Falu och Säters kommuner och Bluegarden:

  • Målet är att arbeta i det nya systemet från och med den 1 januari 2017.
  • Lösningen som Falun och Säter har upphandlat från Bluegarden, innehåller lön, tidsrapportering, bemanningsplanering och en option på rekryteringsverktyg.
  • Tillsammans med Säters kommun, kommer Falu kommun att sätta upp ett så kallat Shared Service Centre, ett gemensamt kontor som ska hantera lönerna och de administrativa HR–processerna för de anställda i bägge kommunerna. Det här är ett fördjupat samarbete med Säters kommun. De båda dalakommunerna har tidigare haft gemensam systemdrift, men nu flyttas också löneadministrationen över i en gemensam organisation.