”Det måste bli rätt och det måste vara effektivt.”

Tolv tusen löner. Fyra hundra chefer och lika många verksamheter från Umeå
till Malmö. Attendo ställer höga krav på HR- och personaladministration.
– HR-plus gör det möjligt att möta många olika krav, säger Rosie Carlberg,
administrativ chef på Attendo, som valt HR-plus.

Attendo RosieAnvändarvänlighet, kvalitet och flexibilitet är avgörande, berättar Rosie.
– Upphandlingar styr vilka verksamheter vi tar över och vi måste snabbt hantera förändringar.
Det gäller att det är lätt att göra rätt. Kvalitet är viktigt – vi måste få ut rätt löner i rätt tid.
Flexibilitet är också viktigt eftersom vi har så vitt skilda verksamheter – HR-plus gör det möjligt att möta många olika krav.

”Utan HR-plus hade det inte gått.”

Vilka funktioner i lösningen är primära för er idag?
– Lön är kärnan. Det måste bli rätt och det måste vara effektivt. Vi kan lita på HR-plus. Resa har gjort att vi kan skrota den manuella hanteringen av reseräkningar. Nu inför vi digitala kvitton – och det ska bli så skönt.

– Anställning är också en viktig funktion. Tidigare var det manuellt  och i värsta fall tog ett anställningsärende månader.  Idag är hanteringen automatiserad och det kan ske på en dag – med bättre kvalitet! – Lönerevision är avgörande. 9 000 nya löner ska sättas och 400 chefer ska göra rätt. Utan HR-plus hade det inte gått, säger Rosie.

”Vi vill införa funktioner för mobilen”

Ser ni några utvecklingsmöjligheter med lösningen?
– Vi vill gärna införa funktioner för mobilen eftersom organisationen är spridd och medarbetarna är rörliga under arbetsdagen. Dessutom vill vi komma igång med HR-delarna.

”Bluegarden lyssnar på oss.”

Vilka fördelar ser du med Bluegarden som leverantör?
– Bluegarden lyssnar på oss. De bjuder in oss till kundträffar, agerar proaktivt och låter oss vara med i
utvecklingen. Dessutom är Bluegarden en etablerad leverantör med resurser, kunskap och erfarenhet,
avslutar Rosie.


Läs mer om Bluegarden HRM i Privat sektor

Attendo - Ett av Sveriges ledande omsorgsföretag

  • Arbetar med äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.
  • Hanterar 12 000 löner.
  • Har 400 verksamheter – och lika många chefer.
  • Spridd organisation med verksamheter från Umeå till Ystad.
  • Använder följande moduler i HR-plus: Lön, Lönerevision, Reseräkning, Anställning, LAS, Påminnelsefunktion.